dissabte, 10 de juliol de 2010

Haikú del pruner

Petit pruner,
és gran la teva ombra.
Refreda el vent.


***